Glanz Meister leštidlo do myčky 920ml

1 hodnocení
Značka: Glanz Meister
50 Kč
Skladem (> 5 ks)

Usnadňuje odpařování vody, a tím napomáhá k dokonale suchému nádobí v myčce na nádobí. Nádobí je umyto bezešmouhy.

Zamezuje usazování vodního kamene

Dovezeno z Německa.

GLANZ MEISTER leštidlo do myčky

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: