Gut Gunstig Čistič nerezových a chromových povrchů 300ml

1 hodnocení
Značka: EDEKA
50 Kč
Skladem (> 5 ks)

Vhodný pro všechny povrchy z nerezové oceli a chromu. Vhodné i pro hrnce a příbory z nerezové oceli.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní upozornění

  • Signální slovo: Varování
  • Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence: P280 Používejte ochranné brýle. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  • Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce: P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Bezpečnostní list: https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/4311501411636.pdf

Země původu:

Německo

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: